ตกแต่งภายใน
Interior Design
ผนังฉลุลาย งานภายนอกอาคาร
Outdoor
งานฝ้าเพดานฉลุลาย
ฉากหลังลายฉลุโปร่งแสง
ผนังตกแต่งฉลุลาย
ประตู-หน้าต่าง ฉลุลาย
ของตกแต่งบ้านเสิรมฮวงจุ้ง
ลายฉลุเสริมฮวงจุ้ย
 
ฉลุลายฝ้าเพดาน
ผนังตกแต่งภายนอก (Outdoor)
ผนังตกแต่งภายใน (Indoor)
Backdrop wedding
ฉลุลายประตู
ฉลุลายหน้าต่าง
ฉลุยลายฉากกั้นห้อง บานเซี๊ยม
ฉลุลายบันได
ฉลุลายเหล็กราวกันตก
รั้วเหล็ก ลายฉลุ